PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Datum: 14 mei 2018
Versie 1.0

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 • het verlenen van toegang tot onze website https://www.tuscanyresidencearuba.com;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • het voeren van gesprekken via de op onze de website geboden chatoptie;
 • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en LinkedIn; 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.  

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:  

 • Bedrijfsnaam- en - gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • NAW-gegevens van de contactpersoon;
 • E-mailadres van de contactpersoon;
 • Telefoonnummer van contactpersoon;
 • IP-adressen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.  

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Wij verstrekken enkel uw gegevens aan desbetreffende project-makelaars die noodzakelijk contact moeten opnemen, met betrekking tot ARPRE Development 7 VBA is dit Aruba Living Today, niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande
toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.  

BEVEILIGING  

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

COOKIES

Cookies zijn informatie-bestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’
genoemd), gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • het mogelijk maken van de online chatfunctie en het veelgestelde vragen portal (overige cookies). De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ARPRE Development 7 VBA, of die van een door ons hiervoor ingeschakelde derde partij.

TECHNISCHE OF FUNCTIONELE COOKIES

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter. De technische en functionele cookies die wij
gebruiken zijn:  

 • ARPRE Development 7 VBA (voor het opslaan van gebruikersgegevens en het verbergen van informatie na een eerste bezoek aan de website);

ANALYTISCHE COOKIES

Verder maken wij gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit
van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google en in de Privacy Policy van Google Analytics.

OVERIGE COOKIES

Naast de hierboven genoemde technische, functionele en analytische cookies, gebruiken wij cookies van Intercom om de online chatfunctie en de veel gestelde vragen portal te laten functioneren. De gegevens die hiervoor door Intercom
worden verwerkt zijn browsergegevens en gegevens die door u worden ingevuld in het contactformulier, een chatgesprek of gedurende het plaatsen van een bestelling. De informatie die Intercom hierbij verzamelt wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Intercom waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Intercom kan echter informatie aan derden verschaffen indien Intercom hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Intercom verwerken. Daarnaast, kan Intercom deze gegevens in geanonimiseerde vorm aan derden verstrekken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Intercom kunt u vinden in de Privacy Policy van Intercom.

IN- EN UITSCHAKELEN COOKIES

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

VERWIJDEREN VAN COOKIES

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@tuscanyresidencearuba.com, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +297 280 4664

AANPASSINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze
verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

CONTACTGEGEVENS

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

ARPRE Development 7 VBA
Tel: +297 280 4664
Saliña Cerca 131
Mail: info@tuscanyresidencearuba.com
Bakval, Noord-Aruba
Web: www.tuscanyresidencearuba.com